Se publica:

Resolución de la Comisión de Selección.

Anexo I: Listado definitivo de participantes admitidos.

Anexo II: Listado definitivo de participantes excluidos.

Anexo III: Listado definitivo de vacantes ofertadas.

Convocatoria acto público de adjudicación.

Listado de participantes que solicitan prórroga.