Resolución Definitiva de Vacantes. Curso 2019/2020